GX ActiveSafety

Zautomatyzowany system zwiększający bezpieczeństwo pracowników w czasie pracy

O SYSTEMIE

GX ActiveSafety

System GX ActiveSafety jest dodatkową funkcją monitoringu i znajduje zastosowanie nie tylko w halach produkcyjnych czy magazynowych, a także na placach budowy i innych miejscach pracy, gdzie konieczne jest przeciwdziałanie wypadkom oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracowników. Dzięki automatycznemu wykrywaniu i wzajemnej interakcji między maszynami a pracownikami eliminujesz wypadki podczas eksploatacji oraz znacząco zwiększasz ochronę zdrowia i mienia.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

PRZCIWDZIAŁANIE WYPADKOM

System ostrzega operatora wózka, że w pobliżu znajduje się inny wózek, co może zapobiec ewentualnej kolizji..


DETEKCJA PIESZYCH

Dzięki funkcji wykrywania pieszych operator jest powiadamiany, że w jego pobliżu znajduje się człowiek. Sam pieszy również zostanie poinformowany o zbliżającym się wózku.


INTERAKCJE Z INNYMI OBIEKTAMI

W sytuacji, gdy wózek widłowy zbliża się do bramy, którą chce przejechać, nasz system oceni czy możliwy jest bezpieczny przejazd. Następnie brama otworzy się automatycznie. Interakcję można ustawić tak, aby zostało uruchamiane dowolne urządzenie zgodnie z Państwa wymaganiami.


AUTOMATYCZNE SPOWOLNIENIE

Możliwe jest utworzenie stref z maksymalną dozwoloną prędkością. Po wjechaniu w strefę ograniczenia prędkości wózek automatycznie zostaje spowolniony.


LOGOWANIE KIEROWCÓW

Na wózkach instalujemy rozwiązanie połączone z czytnikiem kart pracowników za pomocą, których pracownicy logują się i system identyfikuje operatora. Jeśli nie dojdzie do zalogowania się osoby, wózek pozostanie zablokowany. Jeśli firma nie korzysta z kart pracowniczych zaproponujemy inną wygodną metodę autoryzacji.


DETEKCJA PRZECIĄŻENIA

Dzięki systemowi pomiaru obciążenia wideł, mamy dostęp do aktualnej informacji o jego przeciążeniu.


DETEKCJA UDERZEŃ

Dzięki identyfikacji uderzeń, system natychmiast powiadamia użytkownika, poprzez SMS lub e-mail, o sile uderzenia, lokalizacji i danych operatora, który spowodował uszkodzenie. Można natychmiast podjąć decyzje o dalszym działaniu.


ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA NA MIEJSCU

System przeznaczony jest nie tylko do urządzeń poruszających się po zakładzie pracy, ale także do innych maszyn roboczych, gdzie między innymi, dzięki detekcji ruchu pieszych wokół maszyny roboczej zwiększa się bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

Jesteście zainteresowani ofertą ? Chcecie zapytać o bardziej szczegółowe informacje?

WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE

System instalujemy do każdego rodzaju wózka od dowolnego producenta. Obsługujemy zarówno pojazdy robocze, jak i maszyny zakładowe. Przygotowaliśmy całą gamę opcji dla pieszych w postaci zegarków, zawieszek, klipsów itp. Kryją one w sobie chip detekcyjny, sygnał świetlny i dźwiękowy.


Jesteście zainteresowani ofertą ? Chcecie zapytać o bardziej szczegółowe informacje?

DOSTARCZANE ROZWIĄZANIA

logo-whtesolutions

KOMPLEKSOWY MONITORING WASZEJ FLOTY
… wiemy o tym wszystko!

O GX SOLUTIONS

REFERENCJE

…i wiele innych!

POZOSTAŁE PRODUKTY
GX SOLUTIONS

Monitoring manipulační techniky
Monitoring jeřábů
Monitoring nákladní dopravy
Monitoring osobních vozidel
Monitoring pracovních strojů
Monitoring autobusů
Monitoring komunální techniky
Monitoring kolejové dopravy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

GX SOLUTIONS POLSKA, Sp. z o.o.

Piaski nad Rzeką 3,
25-559 Kielce

REGON – 260757470 | NIP – 9591955562 | KRS – 0000499387

Tel.: +48 413 682 108 | biuro@gxsolutions.pl

Jesteście zainteresowani ofertą ? Chcecie zapytać o bardziej szczegółowe informacje? Napiszcie do nas!